MaXXaT med hund är medlem i och granskad av
Sveriges Hundföretagare och därmed H-märkt.

"Som köpare av en H-märkt tjänst kan du förvänta dig att få hjälp av en dokumenterat välutbildad och erfaren hundföretagare. Våra medlemmar har flera hundra timmars dokumenterad utbildning samt praktisk arbetserfarenhet bakom sig. De har dessutom enats kring en gemensam policy och etik som innebär att du eller din hund kommer att bemötas väl och att tjänsten baseras på modern forskning, kunskaper och respekt för individens särdrag."

"För att kunna bli H-märkt som företagare måste man uppfylla våra utbildningskriterier samt förbinda sig att följa föreningensstadgar och etiska ställningstagande, det så kallade medlemsåtagandet. Vi begär dokumentation på utbildningar, arbetserfarenheter och referenser."


Läs mer på: www.sverigeshundforetagare.se