MaXXaT med hunds dataskyddspolicy

Det här gäller:
 
Dataskyddsförordningen, GDPR, är den nya lagstiftningen som trädde i kraft 25 maj 2018 som reglerar hur personuppgifter får lagras, hanteras och på vilken laglig grund hanteringen sker. På denna sida får du information om hur, vad och varför MaXXaT med hund sparar viss information.
 
Detta sparar MaXXaT med hund på:
 
Vid kursanmälan sparas information om dig och din hund. Detta är den grundläggande information som behövs för att kunna kontakta dig angående den kurs du har anmält dig och din hund till.
 
Vi sparar personuppgifterna i minst 1 år och du som kund har rätt att när som helst kontakta Mariana på MaXXaT med hund för att få ta del av dina personuppgifter och/eller få dem raderade.
 
Efter avslutade kurser görs en anonymiserad utvärdering för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten, dessa lagras i en enskild pärm.
 
Vid varje kursstart lämnas en samtyckesblankett ut till dig som kund, där du fyller i om du godkänner eller ej att bli fotograferad och/eller filmad samt om du godkänner eller ej att det läggs ut på
MaXXaT med hunds sociala mediekanaler såsom Facebook sida, instagramkonto och hemsida.
Samtycket är giltigt tills du ber om att få det förstört och borttaget.
 
Därför lagrar vi personuppgifterna:
 
För att du ska kunna ta del av MaXXaT med hunds tjänster behöver jag information om dig och din hund för att kunna göra ett gott jobb, samt följa bland annat rådande lagstiftning och se till att du och din hund får en bra upplevelse.
 
Bilder- och filmer från kurserna används för att du som ägare ska kunna se hur det går under kursens gång och för att visa andra kunder vad vi gör på kurserna.
 
Din epost används för att kunna ge information om kursverksamheten och betalningsanvisningar för gällande kurs och kommunikation kring kursen.
 
Din säkerhet och dina rättigheter:
 
De uppgifter vi samlat in från kursanmälan förstörs efter ett år, om inget annat bestäms mellan den specifika kunden och MaXXaT med hund. Anledningen att informationen sparas ett år är att underlätta för återkommande kontakt eller anmälan till kurs. Uppgifterna finns i pappersform i en kontaktbok som ägs av Mariana Andersson på MaXXaT med hund.
 
Vi sparar publicerade bilder och filmer samt inhämtade kundkommentarer tills du ber om att få dem raderade.
 
De enda som har tillgång till informationen är Mariana Andersson på
MaXXaT med hund. Information för att kunna sköta en lagenlig bokföring sparas i ett bokföringsprogram vilket endast Mariana Anderssom samt
MaXXaT med hunds revisor har tillgång till.
 
Du har rätt att få information om all information vi har om dig, alternativt få alla uppgifter vi samlat in om dig förstörda, förutom den grundläggande information som krävs för att kunna redovisa och bokföra eller på annat sätt följa rådande lagstiftning.
 
Om du har några frågor kring hur vi hanterar informationen eller har önskemål utifrån ovan uttalade rättigheter kan du med fördel ta kontakt med Mariana enligt kontaktinformationen på sidan kontakt.