Viktigt att veta:

  • Anmälan till kurs är bindande!
  • Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela mig skriftligen via mail senast 14 dagar efter det att jag bekräftat din anmälan. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Detta gäller dock inte om du påbörjat kursen. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att betala hela kursavgiften.
    Du måste själv kunna visa upp att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan eller vill delta. 
  • Om kursen skjuts upp mer än en vecka eller om dag och tid ändras har du rätt att avanmäla dig och återfå hela avgiften. Avbryter du kursen på grund av sjukdom (hos förare eller hund), betalar du endast för de gånger du deltagit, mot uppvisande av läkar- eller veterinärintyg.
  • Hunden måste vara vaccinerad och frisk från sjukdom för att få gå kurs. Ta med vaccinationsintyg till kursstart.
  • Stryphalsband och flexikoppel är inte tillåtet.
  • Strikt hundägaransvar gäller! Enligt tillsynslagen är hundägare alltid ansvariga för sina hundar och skadeståndsskyldiga ifall det inträffar en olycka.
  • M a X X a T med hund förbehåller sig rätten att ändra datum av kursstart vid för få anmälda, vid sjukdom eller vid dåliga väderförhållanden.
  • Kursen skall vara betald senast 1 vecka före kursstart och enligt betalningsanvisningar om inte annat är överenskommet.