Läs igenom INFO & VILLKOR och fyll sedan i anmälningsformuläret.

info & villkor

- Jag förbehåller mig rätten att ändra datum eller ställa in kurs vid för få anmälda, vid sjukdom eller vid dåliga väderförhållanden. Avgiften betalas då tillbaka eller kan användas till annan kurs.

- Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela mig skriftligen via mail senast 14 dagar efter det att jag bekräftat din anmälan. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Detta gäller dock inte om du påbörjat kursen. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att betala hela kursavgiften. Du måste själv kunna visa upp att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan eller vill delta. 

- All träning sker på eget ansvar enligt lagen om ”strikt hundägaransvar”. Enligt tillsynslagen är hundägare alltid ansvariga för sina hundar och skadeståndsskyldiga ifall det inträffar en olycka.

- Hunden måste vara vaccinerad och frisk från sjukdom för att få gå kurs. Ta med vaccinationsintyg till kursstart.

- Stryphalsband och flexikoppel är inte tillåtet.

- Jag har ansvarsförsäkring, är momspliktig och innehar F-skattsedel.

- När du bokat plats på kurs, skickas ett mail till dig med bekräftelse, info om kursen och en betalningsanvisning. Betalas avgiften ej i tid riskerar du att förlora din plats på kursen.

- Om kursanmälan sker med mindre än två veckors marginal till kursstart ska avgiften betalas in snarast och innan kursstart.

- Avbokning måste ske skriftligen och du ska få bekräftelse av mig att jag mottagit din avbokning.

- Om du behöver avboka en kurs innan kursstart eller avbryta en pågående kurs på grund av sjukdom hos hunden och kan uppvisa veterinärintyg betalas avgiften tillbaka för den del av kursen du, på grund av detta, inte kan utnyttja.

kursanmälan: